Nigdy dotąd otaczający ludzi świat nie był tak głośny.

Urządzenia tworzone przez człowieka często emitują hałas zazwyczaj niespotykany w środowisku naturalnym. Nie pozostaje to bez wpływu na funkcjonowanie naszego zmysłu słuchu oraz całego organizmu.

Najważniejszą dla ludzkiego ucha cechą dźwięku jest jego natężenie, mierzone w decybelach. Jedynie dźwięki o natężeniu do 35 decybeli uznawane są za korzystne dla ucha ludzkiego; spokojnie możemy jednak funkcjonować przy dźwiękach do 70 decybeli, choć długotrwałe ich oddziaływanie może objawiać się przemęczeniem układu nerwowego i niemożnością dobrego snu i wypoczynku. Jak wpływa na zdrowie wyższe natężenie hałasu?

Wpływ hałasu na narząd słuchu

Problemy ze słuchem mogą być spowodowane już długotrwałym kontaktem z dźwiękami o natężeniu 70-85 decybeli, tak naprawdę jednak dopiero hałas o natężeniu od 90 decybeli jest rzeczywiście groźny dla ludzkiego organizmu. W zależności od czasu, w jakim mamy kontakt z takim hałasem, może dojść do różnego stopnia upośledzenia słuchu.

Lekkie uszkodzenia objawiają się szumem w uszach oraz zawrotami głowy. Są najczęściej odwracalne i ustępują po kilku dniach. Średnie upośledzenie słuchu związane jest już z uszkodzeniami błony bębenkowej – również pojawia się szum w uszach, osłabienie słuchu oraz tak zwane maskowanie – z kilku tonów o różnej częstotliwości rejestrujemy tylko te silniejsze. Ciężkie uszkodzenia tymczasem wiążą się z silnym uszkodzeniem błony bębenkowej oraz z urazami kosteczek słuchowym – mogą powodować nieodwracalne zmiany w jakości słuchu a nawet zupełną głuchotę.

Wpływ hałasu na cały organizm

Wbrew pozorom hałas oddziałuje niekorzystnie nie tylko na zmysł słuchu, lecz także na cały ludzki organizm. Hałas wpływa na rytm oddechu i ciśnienie krwi, przyśpiesza procesy starzenia się organizmu. Ludzie mający częsty kontakt z dźwiękami o zbyt dużym natężeniu cierpią na bezsenność i obniżenie odporności, zmienia się również ich metabolizm. Według badań naukowców hałas wpływa również na procesy rozrodcze, może przyczyniać się również do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworów.

Szczególnie duże natężenie dźwięku jest od razu odczuwalne przez ludzki organizm – powyżej 120 decybeli pojawiają się zawroty głowy i zaburzenia widzenia, oraz zmysłu równowagi. 140 decybeli to już próg bólu.

Informacje na temat ochrony  przed hałasem i drganiami znajdziemy na: http://akusoft.pl/