Uzależnienie od alkoholu, jak je zidentyfikować?


Wszystko jest dla ludzi, alkohol także. Ten banał powtarzany jest od lat przy wielu okazjach, którym towarzyszy zbiorowe picie alkoholu, obfitujące przy tym w osoby, które po wszystkim zataczają się albo całkowicie tracą kontakt z rzeczywistością. Nie każdy, który przy tego typu wydarzeniach kończy w ten sposób jest alkoholikiem. Można wręcz powiedzieć, że ciężko na podstawie jednostkowego wydarzenia ocenić kto nim jest. No właśnie, w jaki zatem sposób można ocenić, że ktoś choruje na alkoholizm?

Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Według statystyk na alkoholizm choruje około 5% dorosłej populacji Polaków, z tym że próg dorosłości w tym wypadku wyznacza moment ukończenia piętnastego roku życia. Choroba ta przynosi wiele kłopotów dla osoby na nią chorującej, ale poważne następstwa ma również, a może nawet przede wszystkim, dla rodziny chorego.

Jak zatem rozpoznać czy dana osoba ma problem z alkoholem? Trzeba bacznie przyglądać się osobie, u której podejrzewane jest uzależnienie od alkoholu, a przede wszystkim jej zachowaniom i przyzwyczajeniom, towarzyszącym spożywaniu trunków. Istnieją bowiem objawy alkoholizmu, które pozwalają na kategoryczne stwierdzenie, czy problem ten dotyka daną osobę.

Objawy alkoholizmu

Grupa objawów, wskazujących na alkoholizm jest dość duża. Nie oznacza to jednakże, że aby stwierdzić uzależnienie od alkoholu wszystkie z nich muszą występować. Przyjmuje się, że wystarczy zaobserwowanie 3-4 objawów aby potwierdzić w ten sposób istnienie uzależnienia od alkoholu.

Najważniejsze z objawów to przede wszystkim:

  • silna i trudna do powstrzymania potrzeba spożywania alkoholu,
  • brak możliwości utrzymania samokontroli nad ilością spożywanych trunków,
  • picie kolejnych porcji alkoholu w momencie dochodzenia do stanu trzeźwości,
  • objawy towarzyszące abstynencji, takie jak chociażby drżenie rąk, osłabienie, duszności, wymioty, zawroty głowy, padaczka, zaburzenia snu, etc.,
  • możliwość wypicia większej ilości alkoholu niż we wcześniejszych okresach,
  • picie alkoholu w sytuacjach przebiegających według stałego, niezmiennego scenariusza,
  • osłabienie zainteresowania innymi aktywnościami i sytuacjami, mogącymi stanowić alternatywę dla picia alkoholu.

Czy ten problem mnie dotyczy?

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga szczerego zastanowienia się nad swoim piciem i towarzyszącymi mu zachowaniami, a następnie przyjrzenia się liście objawów alkoholizmu. Jak już wcześniej wspominano potwierdzenie występowania przynajmniej 3-4 objawów powinno skłonić uzależnionego do udania się na leczenie. Najczęściej, niestety, alkoholik nie dopuszcza do siebie myśli, że cierpi na tą chorobę, a przy tym reaguje agresją na sugestie otoczenia w tym zakresie.

W praktyce najczęściej osoby trafiają na leczenie przymuszone przez rodzinę lub w momencie, w którym stoczyły się już, mówiąc kolokwialnie, na dno. Mimo, iż metody terapeutyczne są coraz skuteczniejsze, to jednakże wymagają one od osoby chorej dużej konsekwencji i silnej woli, o co – niestety – w takim stanie jest trudno.

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 4 =