O różnych porach dnia i roku jest albo suche, optymalnie lub wilgotne powietrze. Jakie są różnice pomiędzy powietrzem wilgotnym, a jego wilgotnością? Wilgotność jest to zawartość pary wodnej w powietrzu i optymalnie powinna ona wynosić od 40% do 50%, a to, że jest ono wilgotne, to jest subiektywne odczucie.

Byłoby jednak za prosto, gdyby dało się ją scharakteryzować tylko na jeden sposób. Dlatego więc są aż 4 najpopularniejsze sposoby jej charakteryzowania.

  • Wilgotność bezwzględna jest to zawartość pary wodnej wyrażona najczęściej w gramach znajdująca się w pewnej jednostce objętości powietrza.
  • Wilgotność właściwa w meteorologii jest to masa naszej pary wodnej , która wyrażana jest w gramach/1 kg powietrza wraz z parą wodną.
  • Wilgotność względna jest stosunkiem ciśnienia cząsteczkowego (ciśnienia, które posiadałby dany gaz, gdyby zajmował maksymalną objętość) pary wodnej w powietrzu do ciśnienia określającego to maksymalne pary wodnej w podanej temperaturze.
  • Ostatnim a nich jest prężność pary wodnej, która jest niczym innym jak ciśnienie cząstkowe, które wywiera para wodna znajdując się w powietrzu.

Oczywiście do obliczania wilgotności tymi najpopularniejszymi metodami potrzeba odpowiednich wzorów, jednak wg mnie nie ma sensu ich podawać. Jest jednak urządzenie, które służy do takich pomiarów i nazywa się wilgotnościomierz, ale do pomiarów wilgotności powietrza używa się najczęściej higrometru włosowego.