Bezpieczeństwo w pracy jest najważniejsze. Zwłaszcza jeśli jest to praca w niebezpiecznych warunkach. Do takich prac zaliczyć można pracę na wysokości. Zachować tu należy szczególne zasady bezpieczeństwa, a także stosować odpowiedni sprzęt.

Zacząć jednak należy od tego czym jest praca na wysokości. Trzeba bowiem wiedzieć, że do takiej pracy zaliczyć można już pracę wykonywaną na poziomie 1 metra od ziemi lub posadzki. Jest to praca wykonywana na różnego rodzaju podwyższeniach, rusztowaniach, a także m.in. na drabinie. Niezwykle ważna przy takiej pracy jest jej właściwa organizacja. Podstawa to spełnienie trzech warunków. Pierwszy to zapewnienie odpowiedniego nadzoru w miejscu pracy. Po drugie pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednie środki zabezpieczające. I po trzecie, wszyscy pracownicy pracujący na wysokości muszą przejść właściwy instruktarz.

Jeśli chodzi o odpowiedni nadzór to trzeba wiedzieć, iż podczas prac musi być on ciągły. Oznacza to, że jeśli na terenie pracy nie przebywa osoba sprawująca nadzór wszelkie prace muszą zostać wstrzymane.

Jak wspomniano wszystkie osoby pracujące muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt do pracy na wysokości. Są to wszelkiego rodzaju urządzenia służące do asekuracji pracownika. Nie można także zapomnieć o osłonach oraz barierkach, których zadaniem jest właściwe zabezpieczenie pracownika. Oczywiście do sprzętu przeznaczonego do pracy na wysokości zaliczymy także wszelkie sprzęty chroniące pracownika przed upadkiem z dużej wysokości. Kask jest tu oczywiście obowiązkowy. Wszelkiego rodzaju sprzęt do prac wysokościowych nabyć można m.in. w RatWork. Jeśli mowa o miejscu pracy to pamiętać należy, że musi być ono także właściwie oznakowane i oznaczone.

Każdy pracownik wykonujący pracę na wysokości musi przed jej rozpoczęciem odbyć specjalny instruktaż. Składają się na niego trzy ważne elementy. Po pierwsze imienny podział pracy. Po drugie określenie kolejności wykonywania wszystkich prac. I po trzecie przedstawienie wszystkich przepisów BHP dotyczących pracy na wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fifteen − 4 =