Jak alkoholizm wpływa na rodzinę?

Alkoholizm jest jedną z cięższych chorób związaną z uzależnieniem. Przede wszystkim wpływa bardzo destrukcyjnie na rodzinę uzależnionego. Dlatego też niezwykle ważne jest udzielenie szybkiej, specjalistycznej pomocy takiej osobie. Często najlepszym wyjściem okazuje się terapia.

Niszczy relacje

Przede wszystkim alkoholizm sam w sobie niszczy relacje, pomiędzy ludźmi, którzy niegdyś byli sobie bardzo bliscy. Alkoholik tak naprawdę przestaje zauważać skutki swoich czynów, nie można z nim normalnie porozmawiać, reaguje złością, a w najgorszych wypadkach nawet agresją. W momencie upojenia alkoholowego często nie widzi nawet, że wyrządza krzywdę. Stąd też często przez takie uzależnienie rodziny się rozpadają, ponieważ nikt już nie jest w stanie wytrzymać z człowiekiem, który stale rani bliskie osoby.

Niedopełnianie obowiązków

Niestety, ale skutkiem uzależnienia jest często również zaniechanie wypełniania codziennych obowiązków. Alkoholik przestaje zwracać uwagę na to co dzieje się w domu, nie dba o niego. Przestaje również zwracać uwagę na dzieci i ich potrzeby. Nic go tak naprawdę nie obchodzi. Nie przeszkadza mu bród, albo to, że kolejny raz nie odebrał dziecka ze szkoły. Wszystko jest dla niego zbyteczne i przez to nie wkłada żadnej pracy w utrzymanie domu.

Utrata pracy

Konsekwencją alkoholizmu bardzo często jest utrata pracy. Z początku osoba uzależniona spożywa alkohol jedynie w domu, stara się nie zaniedbywać obowiązków wynikających z pracy, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że jest to jego środek utrzymania. Wraz jednak z postępowaniem choroby, nie daje już rady powstrzymać się od picia nawet w zakładzie pracy. W efekcie więc zostanie zwolniony, ponieważ zachowania takie nie są akceptowane przez pracodawcę. To z kolei ma kolejne konsekwencje dla jego rodziny. Tracą one jedno z dwóch źródeł utrzymania. Rodzina przestaje więc mieć pieniądze na utrzymanie wszystkich ich członków. Pojawiają się więc kłótnie, pretensje, tym bardziej że alkoholik zazwyczaj nie chce ponownie podjąć się szukania pracy.

Na temat odwyku alkoholowego można przeczytać na stronie prywatnej kliniki leczenia alkoholizmu – Terapie Tu i Teraz

Brak możliwości komentowania.